Onze producten

> 4000 jaar geschiedenis
van wortel tot cichorei
de Pacha producten

4000 jaar geschiedenis

Van Cichorium Intybus tot Pacha cichorei : de geschiedenis van een wild plantje dat een lange weg heeft afgelegd. Of hoe een zeldzaam geneesmiddel een alledaags genotmiddel wordt.

De cichorei heeft niet op de groene milieubeweging moeten wachten om bekend te worden. Reeds in de Oudheid werden de heilzame eigenschappen van dit eigenaardige plantje reeds volop gebruikt om het lichaamsorganisme te verkwikken en zacht tot rust te laten komen.

Er was eens aan de oevers van de Nijl.

2000 jaar voor onze tijdrekening werd in Egypte de cichorei reeds verbouwd op beide oevers van de Nijl. De boeren lieten de kleine graantjes met hun spijsvertering-bevorderende eigenschappen roosten op platte stenen. Uit deze periode stamt ook het eerste bekende dokument over de cichorei : de Papyrus van Ebers.

Het gebruik van de cichorei breidt zich uit tot in China.

Via de Griekse beschaving raakte ook de cichorei zowat overal in de oude wereld bekend. In de eerste eeuw was Pedianos Diosoride, een Griekse arts in het Romeinse leger, de eerste om de plant heilzame eigenschappen toe te schrijven. Weldra breidde het gebruik van de plant zich gestaag uit over heel het Romeinse rijk en ook daarbuiten, in de Arabische wereld, Indië en China. De bladeren werden gegeten als groente of sla. Het aftreksel van de wortel werd algemeen gegeerd om de heilzame invloed op de lever, nieren en maag.

De fabelachtige ontdekking door hollandse monniken.

In de 9e eeuw werden onder het bewind van Karel de Grote de eerste pogingen tot verbetering van het ras ondernomen. Hollandse monniken kweekten de Cichorium Intybus op de weinig vruchtbare zandgrond rond hun abdij en kwamen op het schitterend idee de zaadjes te vergaren om de wortels te verbeteren.

Een keerpunt in de geschiedenis

Tijdens de Renaissance in de 16de eeuw werd de geneeskundige toepassing van de cichorei algemeen verspreid. Zowel de wortels als de bladeren, bloemen en zaden werden hierbij benut. 1690 vormde echter een mijlpaal in de geschiedenis : de plant raakte uit de gunst van de kruidendokters en werd een algemeen consumptieproduct. In dat jaar werd in Holland het industriële roosten van de cichoreiwortel ontwikkeld.

Napoléon grijpt in.

In de 18de eeuw kwam de productie van de gerooste wortels tot volle ontwikkeling in Europa. In België ontstonden rond die tijd de eerste kwekerijen in Oost-Vlaanderen.
Aan de vooravond van de Franse Revolutie was de cichorei even zeer een modedrank als koffie. In de 19de eeuw zorgt de in 1806 door Napoleon afgekondigde continentale blokkade tegen de Engelse vloot er voor dat cichorei een belangrijke rol ging spelen in ons dagelijks leven.

Eens gedronken… steeds geschonken… Pacha cichorei.

In 1825, werd de teelt beter georganiseerd en intensiever uitgebaat, met de oprichting van de belangrijkste Belgische fabriek in Halle.
In de loop van de 19de eeuw kende de cichoreinijverheid een gestadige groei. Vanaf 1946 werd de cichoreiproductie verder ontwikkeld en gediversifieerd.Chicobel SA/NV

Avenue des Sorbiers, 25/2
1300 Wavre
E-mail : pacha@chicobel.be